Danh mục: Điện Ảnh

Vua Hài Kịch 1999

Vua Hài Kịch 1999

Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi, Mạc Văn Úy, Ngô Mạnh Đạt, Thành Long, Phùng Mẫn Hằng, Lý Triệu Cơ, Lâm Tử Thiện, Trịnh Tổ.

Thần Ăn 1996

Thần Ăn 1996

Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy, Ngô Mạnh Đạt, Tiết Gia Yến, Lý Kiện Nhân, Âu Cẩm Đường, Chung Lệ Đề, Chúc Văn Quân, Lý…