Danh mục: Điện Ảnh

Trung Hoa Chiến Sĩ 1987

Trung Hoa Chiến Sĩ 1987

Dương Tử Quỳnh, Ngô Diệu Hán, Lưu Thiên Đế, Nhĩ Đông Thăng, La Mẵng, Cốc Phong, Sấm Kiến, Phùng Khắc An, Triệu Chí Lăng.

Lộc Đỉnh Ký 1 1992

Lộc Đỉnh Ký 1 1992

Châu Tinh Trì, Khâu Thục Trinh, Ngô Mạnh Đạt, Lâm Thanh Hà, Ngô Quân Như, Trần Bách Tường, Trương Mẫn, Ôn Triệu Luân, Trần Đức…

Vô Gian Đạo 2002

Vô Gian Đạo 2002

Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Huỳnh Thu Sinh, Tăng Chí Vỹ, Đỗ Vấn Trạch, Trần Quán Hy, Lê Minh, Ngô Trấn Vũ, Lưu Gia…