Danh mục: Điện Ảnh

Hàn Chiến 2012

Hàn Chiến 2012

Quách Phú Thành, Bành Vu Yến, Tiền Gia Lạc, Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Dương Thái Ni, Lâm Gia Đống, Mã Ỷ Lợi.