Danh mục: Điện Ảnh

Tuyệt Đỉnh KungFu 2004

Tuyệt Đỉnh KungFu 2004

Châu Tinh Trì, Huỳnh Thánh Y, Nguyên Hoa, Nguyên Thu, Lương Tiểu Long, Trần Quốc Khôn, Lâm Tử Thông, Triệu Chí Lăng, Đổng Chí Hoa,…

Kế Hoạch A 2 1987

Kế Hoạch A 2 1987

Thành Long, Quan Chi Lâm, Hồng Kim Bảo, Truong Mạn Ngọc, Nguyen Bưu, Huỳnh Mạn Ngưng, Lưu Gia Linh, Hứa Quán Anh, Hà Gia Kính,…