Thập Niên 60 - Thập Niên 70 - Thập Niên 80 - Thập Niên 90 - Thập Niên 2000

Chiến Thần Truyền Thuyết 1993

Chiến Thần Truyền Thuyết 1993

Chung Trấn Đào, Lưu Đức Hoa, Mai Diễm Phương, Trương Mạn Ngọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *