Những Ngôi Sao May Mắn 1985

Những Ngôi Sao May Mắn 1985

Hồng Kim Bảo, Lưu Đức Hoa, Nguyên Bưu, Thành Long, Ngô Diệu Hán, Hồ Huệ Trung, Phùng Thối Phàm, Tăng Chí Vỹ, Quan Chi Lâm, Tần Tường Lâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *