Thập Niên 60 --- Thập Niên 70 --- Thập Niên 80 --- Thập Niên 90 --- Thập Niên 2000

Song Chiến 1978

Song Chiến 1978

Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Lâm Chánh Anh, Tăng Chí Vĩ, Lương Gia Nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *