Thập Niên 60 - Thập Niên 70 - Thập Niên 80 - Thập Niên 90 - Thập Niên 2000 - Thư Viện 2024

Thần Điêu Đại Hiệp 1983 – 50 Tập

Thần Điêu Đại Hiệp 1983 – 50 Tập

Lưu Đức Hoa, Trần Ngọc Liên, Lương Gia Nhân, Âu Dương Bội San, Liêu An Lệ, Hoàng Mạn Ngưng, Phan Hoàng Bân, Lữ Hữu Huệ, Tăng Giang, Hứa Thiệu Hùng.

Tập 01Tập 02Tập 03Tập 04Tập 05

Tập 06Tập 07Tập 08Tập 09Tập 10

Tập 11Tập 12Tập 13Tập 14Tập 15

Tập 16Tập 17Tập 18Tập 19Tập 20

Tập 21Tập 22Tập 23Tập 24Tập 25

Tập 26Tập 27Tập 28Tập 29Tập 30

Tập 31Tập 32Tập 33Tập 34Tập 35

Tập 36Tập 37Tập 38Tập 39Tập 40

Tập 41Tập 42Tập 43Tập 44Tập 45

Tập 46Tập 47Tập 48Tập 49Tập 50

Một bình luận về “Thần Điêu Đại Hiệp 1983 – 50 Tập

  1. Phim hay. Từ nhân vật chính đến cả các nhân vật phụ như: Hoàng Dung, Quách Phù, Châu Bá Thông…các diễn viên đều đóng rất đạt. Từ hành động, hành vi, biểu cảm của diễn viên đều phù hợp với tính cách nhân vật. Trong các bản phim TĐĐH qua các năm, có thể thấy bản năm 1983 này là đạt nhất, kể cả nhạc phim cũng rất hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *